Naše služby

Osobní asistence

Osobní asistence

Naši asistenti chodí k našim klientům domů, aby jim pomáhali tam, kde se cítí nejlépe. Naši klienti tak mají soukromí, na které jsou zvyklí, a zachovávají si svou soběstačnost.

Osobní asistence

Odborné sociální poradenství

Jste v tíživé sociální situaci? Nejste si jisti, na jakou pomoc máte nárok, nebo si nevíte rady při vyplňování formulářů při žádostech o podporu? Můžeme vám pomoci.

kompenzační pomůcky

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Můžeme vám zapůjčit invalidní vozíky, čtyřbodová chodítka, berle a další kompenzační pomůcky. Za cenu 15,- Kč na den.

Naše služby vám můžeme poskytovat díky našim partnerům

Projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 3. 2025