V říjnu 2022 proběhla změna na postu ředitelky Centra pro zdravotně postižené Ústeckého kraje. Novou paní ředitelkou se stala Bc. Kateřina Kolešová.

Paní Mgr. Honzajkové, která se o Centrum a jeho klienty starala dosud, přejeme v jejím dalším profesním životě mnoho úspěchů a děkujeme jí za její mnohaletou obětavou práci.