Pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

Odborné a základní sociální poradenství

registrovaná služba- č. 4704104

S čím Vám můžeme pomoci v rámci odborného sociálního poradenství?

1)     Poskytnutím informace, odborné rady, směřující k vyřešení nepříznivé sociální situace, využití možností práv ochrany spotřebitele

2)     Zprostředkování navázaných služeb a potřebných kontaktů, výběru vhodné sociální služby

3)     Poradenství a předávání informací ohledně vzdělávání osob se zdravotním postižení, možnosti a vývoji uplatnění na trhu práce

4)     Poradenství v oblasti bezbariérového životního prostředí

5)     Pomoc úředníkům a sociálním pracovníkům prověřených úřadů státní a veřejné správy v pochopení specifik sob se zdravotním postižením

Pokud se chcete znát další nabízené možnosti odborného sociálního poradenství klikněte zde

Cíle, poslání a zásady odborného sociálního poradenství – podrobně naleznete zde

Nabízenou službu poskytují v našem centru dně odborné poradkyně zdarma dle zákona.

Ambulantně vám poradíme každé pondělí, bez předchozího objednání v úředních hodinách a to od 8,00-12,00 a 13,00-16,00hodin, s bezbariérovým přístupem do budovy Centra. Další dny je třeba se objednat telefonicky, nebo emailem.


Odborné poradkyně

Danuše Šaferová – sociální pracovnice- tel. 775 204 056,
email:
saferova@krcentrum.cz

Bc. Kateřina Kolešová – ředitelka a sociální pracovnice, tel 775 204 057,
email:
kolesova@krcentrum.cz

Novinky

PROVOZNÍ DOBA


PORADNA - ambulance, půjčovna KZP  každé pondělí 8 - 12h a 13 - 16h
(bez objednání, ostatní dny dle individuální dohody i v terénu)


OSOBNÍ ASISTENCE - terénní služba
pondělí až čtvrtek  8 - 12h a 13 - 16h pátek 8 - 13h

Služba poskytována bez časového omezení dle uzavřené smlouvy s klientem.


tel: 775 204 056

nebo e-mailem: 
saferova@krcentrum.cz


Aktualita

Služba Osobní asistence

je podpořena z 

projektu POSOKUK 5

 

(ke stažení)