Pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.


PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 3 
je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1. 10. 2019 – 31. 12. 2021


SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE

1)     Základní hodinová sazba Kč 108,- (1 minuta OAS = Kč 1,80)

·        cestovné za a od klienta se neúčtuje, jde k tíži poskytovatele

 

SLUŽBA JE URČENA – Cílová skupina: 

osoby se zdravotním postižením nejrůznějšího typu – tělesně postižení, vnitřně postižení (např. dia, kardi, urologické, stomici, dialyzovaní, RS, onkologičtí, aj.), mentálně postižení, zrakově a sluchově postižení, kombinovaná zdravotní postižení, chronicky či dlouhodobě nemocní


V případě zájmu o službu volejte naše pracovnice:

·        Danuše Šaferová, soc. pracovnice, tel. 775204056, saferova@krcentrum.cz

·        Simona Šatníková, tel. 607 322 779, emil: satnikova@krcentrum.cz


ÚŘEDNÍ HODINY: 

PO-ČT od 8,00-12,00 a 13,00-16,00, PA od 8,00-13,00 hod.

 

nabídka pro uživatele socIÁLNÍ služby – OSOBNÍ ASISTENCE

§  Pomoc s osobní hygienou – ranní, večerní nebo průběžná, denní hygiena, koupání, sprchování, hygiena na lůžku

§  Pomoc při použití WC

§  Pomoc s polohováním, přesunem na lůžko nebo vozík

§  Pomoc s oblékáním a svlékáním, převlékáním lůžka (včetně speciálních pomůcek)

§  Pomoc, podpora a dohled při podávání jídla, pití, léků

§  Pomoc při přípravě jídla, pití, občerstvení

§  Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru (chůze, vycházky)

§  Pomoc při pohybových aktivitách, např. cvičení po dohodě s rehabilitačním pracovníkem, zdravotní vycházky do okolí, menší výlety

§  Povídání, naslouchání, luštění křížovek, sudoku, společenské hry, apod.

§  Pomoc a podpora při různých koníčcích, např. sběratelství známek, etiket, pohlednic

§  Procvičování jemné motoriky, např. formou ručních prací

§  Pomoc při běžné údržbě domácnosti a osobních věcí, např. s úklidem, vytíráním, luxováním, utíráním prachu, praním, žehlením, věšením, mandlováním, apod. 

§  Doprovody na drobné nákupy (do 5kg /1 nákup)-dopomoc s donesením domů

§  Doprovod k lékaři, na lékařské zákroky, na rehabilitaci, na cvičení, návštěvy v nemocnici

§  Doprovod k vyřizování úředních záležitostí, nebo vyřizuje s pověřením uživatele osobní asistentka

§  Doprovod na zájmové a volnočasové aktivity, do školy nebo školského zařízení, do zaměstnání, při společenských, kulturních a sportovních aktivitách

§  Doprovod za poskytovateli následných služeb, např. sociálních, nebo holič, kadeřník, pedikér, manikér, masér, aj.

§  Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele


(Při domlouvání poskytování OAS, nabídnout uživateli min. tento seznam, úkony vhodně propojit tak, aby klientovi  vyhovaly, a aby sociální služba v max. míře plnila svůj účel – POMOC, PÉČE, PODPORA – osobám se zdr. postižením, chronicky nemocným, s úbytkem fyzických sil, cílově skupině od 1 roku až nad 80let věku).

Novinky


Poradna pro klienty
od 01.06.2021 opět poskytujeme služby odborného sociálního poradenství v ambulantní poradně každé pondělí bez objednání
od 8:00-12:00 a 13:00-16:00


Půjčovna KZP 
 po telefonické domluvě


Výdej euroklíčů

 po telefonické domluvě


Aktualita