Pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.


PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 3 
je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1. 10. 2019 – 31. 12. 2021


SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE

1)     Základní hodinová sazba Kč 108,- (1 minuta OAS = Kč 1,80)

·        cestovné za a od klienta se neúčtuje, jde k tíži poskytovatele

 

SLUŽBA JE URČENA – Cílová skupina: 

osoby se zdravotním postižením nejrůznějšího typu – tělesně postižení, vnitřně postižení (např. dia, kardi, urologické, stomici, dialyzovaní, RS, onkologičtí, aj.), mentálně postižení, zrakově a sluchově postižení, kombinovaná zdravotní postižení, chronicky či dlouhodobě nemocní


V případě zájmu o službu volejte naše pracovnice:

·        Danuše Šaferová, soc. pracovnice, tel. 775204056, saferova@krcentrum.cz

·        Simona Šatníková, tel. 607 322 779, emil: satnikova@krcentrum.cz


ÚŘEDNÍ HODINY: 

PO-ČT od 8,00-12,00 a 13,00-16,00, PA od 8,00-13,00 hod.

 

nabídka pro uživatele socIÁLNÍ služby – OSOBNÍ ASISTENCE

§  Pomoc s osobní hygienou – ranní, večerní nebo průběžná, denní hygiena, koupání, sprchování, hygiena na lůžku

§  Pomoc při použití WC

§  Pomoc s polohováním, přesunem na lůžko nebo vozík

§  Pomoc s oblékáním a svlékáním, převlékáním lůžka (včetně speciálních pomůcek)

§  Pomoc, podpora a dohled při podávání jídla, pití, léků

§  Pomoc při přípravě jídla, pití, občerstvení

§  Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru (chůze, vycházky)

§  Pomoc při pohybových aktivitách, např. cvičení po dohodě s rehabilitačním pracovníkem, zdravotní vycházky do okolí, menší výlety

§  Povídání, naslouchání, luštění křížovek, sudoku, společenské hry, apod.

§  Pomoc a podpora při různých koníčcích, např. sběratelství známek, etiket, pohlednic

§  Procvičování jemné motoriky, např. formou ručních prací

§  Pomoc při běžné údržbě domácnosti a osobních věcí, např. s úklidem, vytíráním, luxováním, utíráním prachu, praním, žehlením, věšením, mandlováním, apod. 

§  Doprovody na drobné nákupy (do 5kg /1 nákup)-dopomoc s donesením domů

§  Doprovod k lékaři, na lékařské zákroky, na rehabilitaci, na cvičení, návštěvy v nemocnici

§  Doprovod k vyřizování úředních záležitostí, nebo vyřizuje s pověřením uživatele osobní asistentka

§  Doprovod na zájmové a volnočasové aktivity, do školy nebo školského zařízení, do zaměstnání, při společenských, kulturních a sportovních aktivitách

§  Doprovod za poskytovateli následných služeb, např. sociálních, nebo holič, kadeřník, pedikér, manikér, masér, aj.

§  Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele


(Při domlouvání poskytování OAS, nabídnout uživateli min. tento seznam, úkony vhodně propojit tak, aby klientovi  vyhovaly, a aby sociální služba v max. míře plnila svůj účel – POMOC, PÉČE, PODPORA – osobám se zdr. postižením, chronicky nemocným, s úbytkem fyzických sil, cílově skupině od 1 roku až nad 80let věku).

Novinky


Poradna pro klienty
od 01.03.2021 je poradna opět uzavřena pro osobní jednání, své dotazy můžete zasílat emailem nebo řešit telefonicky. Děkuji za pochopení  


Půjčovna KZP 
 po telefonické konzultaci


Výdej euroklíčů

po telefonické konzultaci


Aktualita