Pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

CENÍK 2021

I.  SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE

1)      Základní hodinová sazba  108,- Kč / hod (1 minuta OAS = Kč 1,80)

·        cestovné za a od klienta se neúčtuje, jde k tíži poskytovatele

·        za správně stanovenou cenu je zodpovědná Danuše Šaferová, soc. pracovnice,
  mobil: 775 204 056,
saferova@krcentrum.cz

·        za správný výběr tržby od klienta je zodpovědný příslušný os. asistent

·        za fakturaci za provedené služby odpovídá p. Vodvářková, mobil: 604 117 654

II.  SLUŽBA ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

·        je poskytována zdarma

PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

1)      zapůjčení kompenzační pomůcky, bez ohledu na její typ je za 15,-/den

·        půjčování probíhá na základě individuální dohody s klientem, jako doplňková služba především pro uživatele našich registrovaných sociálních služeb – OAS a OSP

  Ceník je platný od 01. 01. 2021
(Sazebník je upraven v souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. a metodické vyhlášky č.505/2006 Sb.)
Zpracovala a vydala: Mgr. Radka Honzajková, ředitelka

Novinky


Poradna pro klienty
od 01.06.2021 opět poskytujeme služby odborného sociálního poradenství v ambulantní poradně každé pondělí bez objednání
od 8:00-12:00 a 13:00-16:00


Půjčovna KZP 
 po telefonické domluvě


Výdej euroklíčů

 po telefonické domluvě


Aktualita