Pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

CENÍK 2020

I.  SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE


1)       Základní hodinová sazba  Kč 108,- (1 minuta OAS = Kč 1,80)

cestovné za a od klienta se neúčtuje, jde k tíži poskytovatele

za správně stanovenou cenu je zodpovědná Danuše Šaferová, soc. pracovnice
tel: 775 204 056
email:
saferova@krcentrum.cz

– za správný výběr tržby od klienta je zodpovědný příslušný os. asistent

 za fakturaci za provedené služby odpovídá p. Bennourová
tel: 605 443 770


II.  SLUŽBA ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

– je poskytována zdarma

 

PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

1)  zapůjčení kompenzační pomůcky, bez ohledu na její typ je za 15,-/den

půjčování probíhá na základě individuální dohody s klientem, jako doplňková      služba především pro uživatele našich registrovaných sociálních služeb – OAS a OSP

  

Ceník je platný od 01. 01. 2020
(Sazebník je upraven v souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. a metodické vyhlášky č.505/2006 Sb.)

Zpracovala a vydala: Mgr. Radka Honzajková, ředitelka

Novinky

Koronavirus
Na základě vyhodnocení vedení Centra jsme přijali následující opatření:

Poradna pro klienty
její režim je počínaje dnem 09.03.2020 upraven, až do odvolání tak, že poradenství nebude poskytováno osobně, nýbrž pouze tlf. a e-m.

Půjčovna KZP 
její provoz je rovněž pozastaven

Výdej euroklíčů
pozastaven již dříve, a to přímo nařízením Národní radou osob ZP ČR

Aktualita