Pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

CENÍK 2021

I.  SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE

1)      Základní hodinová sazba  150,- Kč/hod, cena platí pro klienty, kteří odebírají max 80h měsíčně
   Původní cena 135,- Kč/hod zůstává v platnosti pro klienty, kteří odebírají více jak 80h měsíčně

·        cestovné za a od klienta se neúčtuje, jde k tíži poskytovatele

·        za správně stanovenou cenu je zodpovědná Danuše Šaferová, soc. pracovnice,
    mobil: 775 204 056,
saferova@krcentrum.cz

·        za správný výběr tržby od klienta je zodpovědný příslušný os. asistent

·        za fakturaci za provedené služby odpovídá Bc. Adéla Krásová, mobil: 604 117 654

II.  SLUŽBA ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

·        je poskytována zdarma

PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

1)      zapůjčení kompenzační pomůcky, bez ohledu na její typ je za 15,-/den

·        půjčování probíhá na základě individuální dohody s klientem, jako doplňková služba především pro uživatele našich registrovaných sociálních služeb – OAS a OSP

  Ceník je platný od 01. 06. 2022
(Sazebník je upraven v souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. a metodické vyhlášky č.505/2006 Sb.)
Bc. Kateřina Kolešová, ředitelka


Novinky

PROVOZNÍ DOBA


PORADNA - ambulance, půjčovna KZP  každé pondělí 8 - 12h a 13 - 16h
(bez objednání, ostatní dny dle individuální dohody i v terénu)


OSOBNÍ ASISTENCE - terénní služba
pondělí až čtvrtek  8 - 12h a 13 - 16h pátek 8 - 13h

Služba poskytována bez časového omezení dle uzavřené smlouvy s klientem.


tel: 775 204 056

nebo e-mailem: 
saferova@krcentrum.cz


Aktualita

Služba Osobní asistence

je podpořena z 

projektu POSOKUK 5

 

(ke stažení)